Voorstel voor skatebaan Wijk aan Zee naar de raad

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Het college van B&W heeft vandaag een voorstel naar de gemeenteraad
gestuurd om een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de aanleg van een
skatebaan in Wijk aan Zee. Als de gemeenteraad hiermee instemt geeft zij groen licht aan
het burgerinitiatief van een 9-jarige inwoner van Wijk aan Zee voor een eigen skatebaan in
het dorp.

Bijna twee jaar geleden schreef Siep Durge, toen 9 jaar oud, een brief aan de burgemeester.
Hij wilde graag een skatebaan in Wijk aan Zee. Andere skatebanen waren ver weg. In het
Speelruimtebeleid van de gemeente Beverwijk is geen skatevoorziening voor Wijk aan Zee
opgenomen. In zijn reactie op het verzoek van Siep gaf burgemeester Smit dan ook aan dat
de gemeente geen geld heeft om een skatebaan aan te leggen.
Daarop is Siep samen met zijn moeder, familie en vrienden een crowdfunding begonnen. Dat
is een groot succes geworden. Er is onder de inwoners veel draagvlak voor deze
voorziening. In totaal heeft hij ruim € 100.000 opgehaald. Bij grote sponsors, maar ook
kleinere ondernemers en héél veel bewoners van Wijk aan Zee en Beverwijk. Hiervoor
hebben ze onder andere een sponsorloop georganiseerd.

Aanvraag gemeentelijk krediet
Ook al wordt de skatebaan volledig bekostigd uit het via crowdfunding opgehaalde budget,
toch moet de gemeenteraad een krediet beschikbaar stellen. Dat is vooral een
boekhoudkundige regel; het betekent niet dat de gemeente mee betaalt aan de aanleg.
In gesprek met Wijk-aan-Zeeërs locatie bepalen
Nu het benodigde budget er is heeft de gemeente samen met een internationale
skatebaanbouwer een ontwerp gemaakt. De exacte locatie voor de skatebaan is nog niet
bekend; daarover gaan we met omwonenden in gesprek.
De eerste voorbereidingen zoals bodemonderzoek en inventarisatie van de locaties zijn al
uitgevoerd. Als de voorbereidingen goed verlopen zou de skatebaan halverwege dit jaar
aangelegd kunnen gaan worden.

Gemeente Beverwijk beheert en onderhoudt de skatebaan
De skatebaan wordt een openbare en vrij toegankelijke voorziening op gemeentegrond. Het
eigendom en onderhoud van de skatebaan komt bij gemeente Beverwijk te liggen. Dit is ook
een voorwaarde geweest van enkele sponsors om hun bijdrage te leveren.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing