Voortzetting samenwerking Heliomare Vitaliteitcentrum en Tata Steel

Door: Jan Pronk

IJMOND - Op 24 september hebben dr. J. Welmers (lid Raad van Bestuur) Heliomare en mw. M. Vermeulen (Category Manager)  van Tata Steel  een handtekening gezet onder een nieuw contract. De samenwerking, die al tien jaar gaande is, wordt verlengd met twee jaar. Tata Steel biedt  zijn medewerkers de gelegenheid om preventief hun vitaliteit te verbeteren in een traject dat ‘Vitaal op Maat!’ heet. Ook kunnen medewerkers een multidisciplinaire arbeidstraining volgen.

Vitaal op Maat!

Als een medewerker een probleem heeft met zijn vitaliteit dan kan dat invloed hebben op zowel werk als privé. Tata Steel biedt de gelegenheid aan de medewerker om in een traject van 28 weken de vitaliteit onder begeleiding van een trainer te vergroten. Tijdens een intake wordt een nulmeting gedaan van de vitaliteit en worden doelen gesteld. De medewerker komt vervolgens tweemaal per week trainen op basis van een trainingsschema dat de eerste keer wordt opgemaakt. Elke vier weken wordt dit schema aangepast. Na dertien weken wordt een tussentijdse test afgenomen. Na 28 weken volgt een eindtest. Elke maand krijgt de leidinggevende van de medewerker een overzicht van de opkomst. Het traject mag eens per drie jaar worden gevolgd, tenzij de bedrijfsarts anders adviseert.

Multidisciplinaire arbeidstraining

Indien een medewerker verzuimt van werk en gebaat is bij een multidisciplinaire aanpak dan kan gekozen worden voor een multidisciplinaire arbeidstraining. In vijftien weken tijd komt de medewerker twee dagdelen per week naar het Vitaliteitcentrum. Hij wordt begeleid door een fysiek en mentaal trainer en door een werkcoach. Alles is er op gericht om de belastbaarheid te vergroten, de balans tussen belasting en belastbaarheid te herstellen en te ondersteunen bij de re-integratie in (eigen) werk. De leidinggevende van de medewerker en bedrijfsarts worden betrokken in dit proces. Aanmelding geschiedt via (bedrijfs-/revalidatie-/huis-)arts.

Quote: “Het is een win-win situatie: ik werk aan mijn gezondheid en kan daardoor optimaal mijn werk doen.”

Achtergrond samenwerking

In 2008 startte de samenwerking tussen Heliomare en Tata Steel. De insteek was een plek te creëren waar medewerkers van Tata Steel hun vitaliteit op peil konden brengen en houden. In Velsen-Noord aan de Zonnewijzerstraat werd het Vitalteitcentrum geopend, in een gebouw waar ook de toenmalige arbodienst zat. In de afgelopen tien jaar hebben honderden medewerkers van Tata Steel gebruik gemaakt van de trainingen. Op dit moment zijn ongeveer 300 mensen actief in een traject of via een abonnement vrije fitness.

Met de ondertekening van de voortzetting van de samenwerking tussen Heliomare en Tata Steel  zullen we ook de komende jaren weer veel medewerkers kunnen trainen, zodat zij hun werk weer optimaal kunnen uitvoeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van het Vitaliteitcentrum (www.heliomare.nl/vitaliteitcentrum).

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing