Voorzichtige eerste stap Spoorzoneplan, verdere verkenning lonkt

Door: Ab Jenema

Beverwijk – Met het gebiedsprogramma Spoorzone is het de ambitie om de komende jaren flink uit te breiden rond de meubelboulevard en het Stationsgebied. Qua woningen en werkgelegenheid krijgt de stad hiermee een impuls. Een positieve en welkome ontwikkeling, zo bleek uit het debat binnen de raadscommissie. Tegelijkertijd waren er naast dat positieve vooruitzicht vragen over de financiële haalbaarheid. En of het voldoende betaalbare woningen voor de stad oplevert.

Duurzame ontwikkeling
De plannen voor de transformatie gaan niet over een nacht ijs. Er wordt rekening mee gehouden dat minstens een tiental jaar nodig is. Een goede start-en informatiepositie is daarom belangrijk. VVD-woordvoerder Heinink zei ? dat het hier nu alleen gaat om een verkenning. Er komen nog genoeg momenten voor de verdere besluitvorming ?.De haalbaarheid van(sociale) woningbouw is wat hem betreft een aandachtspunt. Als percentage noem de hij 20%, eventueel gecorrigeerd door toekomstige omstandigheden. ? Ook voor de auto blijft in de gebiedsontwikkeling voldoende ruimte omdat we denken dat de auto een rol zal blijven spelen. ? Om straks een goede leefbaarheid mogelijk te maken zijn ook goede voorzieningen nodig. Den Hartog (GroenLinks) wil daarom het komende jaargoed onderzoeken wat mogelijk en realistisch is. VVD en GroenLinks noemden een nieuw zwembad of theater als belangrijke voorzieningen. Maar voordat het echt zo ver is, gaf Bennink (D66) vast aan dat er voor de raad nog wel wat keuzemomenten mogen zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, ? wat ons betreft mag dat nog wel een tandje mee ?.

Bouwen, bouwen, bouwen
De PvdA was terughoudender over het nemen van het besluit. Woordvoerder Ilhan uitte zijn zorgen over het aantal woningen en de betaalbaarheid ervan. Ook de omvang van het project is groot. ? De raad moet binnen een paar weken de knoop doorhakken terwijl zorgvuldigheid een groot goed is. Het college heeft een veel langere voorbereidingstijd gehad. ? Qua betaalbaarheid vroeg hij zich af in hoeverre derde partijen wel willen meewerken of kosten willen dragen ? Het kan niet zo zijn dat alleen de vruchten worden geplukt. ? Dat bouwen geen doel op zich is, bepleitte Hazeveld (DBSL), wijzend op ?quickwins ? als Ankie’s Hoeve en het Meerplein. ? Wat willen wij nu echt als raad? Begin dat te onderzoeken, zoek dat uit, ? doelend op de bouw van betaalbare woningen op die locaties. De bouw ervan is volgens hem verder afhankelijk van commitment van een derde partij als de Provincie. Samen met de gemeente is die partijonderdeel van de ruimtelijke inrichting om zo te zorgen voor voldoende en goede woningen. Samen  Lokaal-voorman Bal viel hem op dit terrein bij.

Verkenning
Bij het CDA werd door woordvoerder Tabak (CDA) hardop nagedacht over de vraag of alle plannen uit het programma straks wel door kunnen gaan, hoewel het de moeite van het onderzoeken waard is. Tabak: ? Het betreft in elk geval een verkenning voor nu. De kost gaat voor de baat uit. ? Met het nemen van het besluit om verder te verkennen wordt volgens hem een basis gelegd voor een nieuwe gemeenteraad. Fracties als Gemeentebelangen en VRIJ! toonden zich kritisch op basis van de grootte van het project en ervaringen uit het verleden. Zo haalde Backer (Gemeentebelangen) het project Meerplein aan dat op grote onderdelen moest worden afgewaardeerd, ? met een miljoenenverlies voor de gemeente tot gevolg ?.Want om überhaupt tot onderzoek, tot verkenning over te kunnen gaan, is voorfinanciering van het project nodig.

Woordvoerder Uiterwijk (VRIJ!) gaf aan grote bedenkingen te hebben: ? Wat weten we als we straks 1,1 miljoen euro uitgeven, wat weten we dan over een jaar? ? In haar optiek blijven er teveel vragen open en de resultaten te vaag. ? In Beverwijk beginnen we eerst ergens aan, en kijken dan of we het kunnen betalen. Is het dit keer anders? Ik denk het niet. ? Op donderdag 8 april 2021 ligt het raadsvoorstel in de gemeenteraad voor ter besluitvorming.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing