Vrijwilligers gezocht voor Heemswijk en Meerstate

Door: Cor Beumer

BEVERWIJK / HEEMSKERK - Volgens de Dikke Van Dale is vrijwilligerswerk het vrijwillig verrichten van onbetaald werk.”Werk waarvoor ik niets betaald krijg, levert het me dan helemaal niets op?” Dat is een veel gestelde vraag en op deze vraag is niet voor iedereen hetzelfde antwoord te geven.

We leggen deze vraag voor aan Maruschka Zevenbergen, coördinator vrijwilligerswerk bij ViVa! Zorggroep en Ineke Hoopman, coördinator welzijn bij ViVa! Zorggroep. Bij het cluster Gespecialiseerde Zorg van Viva! zijn zo´n 180 vrijwilligers actief (in Heemskwijk, Meerstate en Heemstate). Ineke: “Vrijwilligerswerk levert ontzettend veel voldoening op. Voorwaarde is dan wel dat de vrijwilliger op de goede plek zit. Bij ViVa! Zorggroep wordt hier goed op gelet. Regelmatig wordt geëvalueerd en wanneer mocht blijken dat een taak niet de juiste is, wordt naar een alternatief gezocht. Tenslotte zijn er vele vrijwilligerstaken die gedaan moeten worden. Wanneer een taak niet past, past wellicht een andere.”

ViVa! Zorggroep is momenteel op zoek naar diverse vrijwilligers voor twee verpleeghuizen, namelijk Heemswijk en Meerstate. Heemswijk heeft 144 bewoners met psychogeriatrische problematiek, dat betekent dat bij alle bewoners sprake is van dementie. Meerstate biedt huisvesting aan 166 bewoners. Ineke: “Doel is om de bewoners met hun beperkingen een zo normaal mogelijk leven te laten leiden. ViVa! verleent belevingsgerichte zorg. Wanneer een bewoner ‘s morgen wil uitslapen, dan kan dit. Warm eten kan in de middag of in de avond. Sommige bewoners willen bijvoorbeeld eens in de week hun eigen boodschappen doen. Dat kan maar hierbij is de ondersteuning van een vrijwilliger echter onontbeerlijk.”

Maruschka: “Taken van vrijwilligers zijn: gastvrouw/heer, vrijwilligers die zich bezighouden met de activiteiten, kerkvrijwilligers, verzorgers voor het dierenpark en logopedievrijwilligers en vrijwilligers die helpen met de locatiekrant. Op dit moment worden m.n. voor ontmoetingsruimte “de Knip” in Meerstate mensen gezocht. In Meerstate vindt een verbouwing plaats. Het restaurant wordt lounge en hier zullen vanaf maart activiteiten worden georganiseerd. Vrijwilligers kunnen ondersteunen bij dagactiviteiten zoals bijvoorbeeld het leiden van een gespreksgroep of het schenken van thee/koffie en het halen en brengen van bewoners naar activiteiten.” Ineke vult aan: “Vooral ook naar individuele bezoekvrijwilligers blijft veel vraag. Dat is iemand die op bezoek komt bij specifieke bewoners. Deze vrijwilliger komt op bezoek bij de bewoners, gaat een rondje lopen of naar de markt of rijden bijvoorbeeld een rondje op de duofiets. Deze vrijwilligers dienen wel één keer in de week te komen zodat een band wordt opgebouwd. Tevens zoeken we nog ondersteuners bij de maaltijden en een heel specifieke taak moet nog worden ingevuld, wij zoeken namelijk nog iemand die geitenhoeven kan knippen voor de geiten op de boerderij.”

Op de vraag wat een vrijwilliger meebrengt, antwoord Maruschka: “Stevig in de schoenen staan en interesse tonen in de bewoners. Een vrijwilliger moet zich wel conformeren aan het beleid van ViVa! Dit betekent wel dat een vrijwilliger minimaal 25 uur op jaarbasis meedoet. Zo wordt je een bekende voor de bewoners, Continuïteit is dus belangrijk.”

Potentiële vrijwilligers zijn van harte welkom bij Heemswijk of Meerstate. In een persoonlijk gesprek zal worden gekeken waar de vrijwilliger het best kan worden ingezet. ViVa! Zorggroep ontvangt vrijwilligers met open armen. Na een introductiegesprek kan de vrijwilliger aan de slag. De vrijwilliger wordt uiteraard begeleid bij de te verrichten activiteiten. Ineke: “Op 4 oktober a.s. bestaat Heemswijk 30 jaar en er zijn vrijwilligers die al langer vrijwilliger zijn dat zegt wel iets.”

Met vrijwilligerswerk ontwikkel je vaardigheden, ontplooi je talenten, kun je iets voor andere betekenen, creëer je een zinvolle tijdsbesteding, ontwikkel je creativiteit, leer je ander mensen kennen of ontstaat een opstap naar een nieuwe baan. Wat levert vrijwilligerswerk u op?

Voor meer informatie over of aanmelden voor dit (of ander) vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Vrijwilligerscentrale Beverwijk-Heemskerk op telefoonnummer 0251 676886 of via de website www.vwdoen.nl.

Meer informatie over ViVa! Zorggroep  is te vinden op www.vivazorggroep.nl Voor  inlichtingen kunt u ook contact opnemen met de coördinator vrijewilligers van ViVa!, Maruschka Zevenbergen op telefoonnummer 088-9957336  of via email: [email protected]

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing