Vrijwilligers Vogelbescherming maken ijsvogelwand bij Tata Steel

Door: Ab Jenema

IJMOND - Afgelopen weekend heeft een groep vrijwilligers van de Vogelbescherming bij Tata Steel een ijsvogelwand aangelegd. Dat gebeurde in een sloot aan de rand van het terrein van de staalfabrikant. Ter plekke is de oever steil afgegraven, omdat de ijsvogel nestelt in steile wanden aan het water. Op deze locatie worden regelmatig ijsvogels gezien, die de afgelopen jaren even verderop buiten het terrein van Tata Steel hebben geprobeerd te broeden. Dat was echter niet erg succesvol, omdat ze daar regelmatig verstoord werden door fotografen en wandelaars. Op dit deel van het terrein van Tata Steel is het heel rustig en de verwachting is dan ook dat de ijsvogel hier met succes gaat broeden nu de oever geschikt is om nesten in te maken. De vrijwilligers hebben tevens de locatie opgeknapt waar al jarenlang een kolonie zeldzame oeverzwaluwen broedt bij Tata Steel.

Zeldzame oeverzwaluwen
De kolonie zeldzame oeverzwaluwen bij Tata Steel komt binnenkort terug uit de overwinteringsgebieden in Afrika. Op de locatie waar ze in het zand hun broedholen graven, zijn de wanden de afgelopen jaren door wind en regen gaan afkalven. Daardoor kan de vos bij de nestlocatie komen, waardoor het broedsucces terugloopt. De vrijwilligers hebben daarom een aantal wanden van de zandbergen opnieuw recht afgestoken en de begroeiing verwijderd. Hierdoor ontstaat er nieuwe nestgelegenheid voor de oeverzwaluw en zijn de nestingangen niet meer bereikbaar voor de vos.

Bijzondere natuur bij Tata Steel
Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden komt veel bijzondere natuur voor. De biotopen bij het staalbedrijf omvatten onder meer natte duinvalleien, kruidenrijke graslanden en meer dan 100 jaar oud bos. Bijzondere soorten die er voorkomen zijn de zandhagedis, rugstreeppad, nachtegaal, de sprinkhaanzanger, de sterk bedreigde argusvlinder en zeldzame orchideeën als hondskruid en moeraswesporchis. Tata Steel geeft de natuur de ruimte en werkt samen met natuurbeheerder PWN aan het verder versterken van de natuurwaarden op het terrein en in de omgeving.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing