Wederom recordaantal testen afgenomen in Kennemerland

Door: Ab Jenema

IJMOND - Deze week (18 t/m 24 november) zijn er 30.965 testen afgenomen door GGD Kennemerland. Dit zijn er 4.874 meer dan vorige week (26.091). Inwoners uit de regio Kennemerland kunnen zich momenteel laten testen in Haarlem, Velsen-Noord en bij P4 Lang Parkeren Schiphol. Een mobiele testbus staat tenslotte in wisselende gemeenten. 

Bij P4 Lang Parkeren Schiphol is het nog steeds mogelijk om zonder afspraak langs te komen voor een test is. GGD Kennemerland doet er alles aan om iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar vraagt mensen wel rekening te houden met drukte op de locatie. Het geniet altijd de voorkeur om een afspraak te maken.

Deze week (18 t/m 24 november) waren er in Kennemerland 4.346 nieuwe besmettingen (788 per 100.000 inwoners). Dit zijn er 503 meer dan vorige week (+13%). Hiermee is het aantal besmettingen opnieuw gestegen, al is de stijging minder groot dan voorgaande weken.

In de meeste leeftijdsgroepen lag het aantal besmettingen deze week hoger t.o.v. vorige week. Daarbij lieten de leeftijdsgroepen 0-19, 30-49 en 80-plus de grootste toename zien. De 20-29 en 50-59 jarigen lieten daarentegen een lichte afname zien t.o.v. vorige week.

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag deze week het hoogst onder de 10-19 jarigen (1.210 per 100.000 inwoners).

Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners lag deze week het hoogst in de gemeente Heemstede (1.013 per 100.000 inwoners)

Update vaccinatiecijfers en -graad
Vanaf 7 januari 2021 zijn er minstens 402.844 inwoners van GGD-regio Kennemerland gevaccineerd door een GGD, huisarts of andere uitvoerder (73.002 per 100.000 inwoners). Van de gevaccineerde inwoners zijn 393.307 al volledig gevaccineerd door een GGD, huisarts of andere uitvoerder (71.274 per 100.000 inwoners).

In de periode van 15 januari t/m 24 november zijn er 708.908 vaccinaties gezet door GGD Kennemerland, waarvan 377.568 eerste prikken (53%) en 326.625 (46%) tweede prikken. Sinds 7 oktober 2021 komen personen met een ernstig verzwakt immuunsysteem in aanmerking voor een derde prik. Momenteel zijn er 3.247 derde prikken geregistreerd (0,46%). Sinds 19 november 2021 is GGD Kennemerland gestart met het toedienen van boosters aan 80-plussers (van oud naar jong). Op dit moment zijn er 1.404 (0,2%) boosterprikken gezet.

Deze week (18 t/m 24 november) zijn er 4.434 vaccinaties gezet door GGD Kennemerland, waarvan 1.155 eerste prikken (26%), 1.545 tweede prikken (35%), 330 derde prikken (7%) en 1.404 (32%) boosterprikken.

Van de 12-17 jarigen woonachtig in regio Kennemerland is minstens 64% volledig gevaccineerd (+1% t.o.v. vorige week). Dit percentage ligt iets hoger dan de landelijke vaccinatiegraad voor 12-17 jarigen. Van de 18-plussers woonachtig in regio Kennemerland is minstens 82% volledig gevaccineerd (gelijk t.o.v. vorige week). Wanneer wordt gekeken naar alle 12-plussers woonachtig in regio Kennemerland is minstens 81% volledig gevaccineerd (gelijk t.o.v. vorige week). De percentages voor 18-plus en 12-plus zijn in lijn met de landelijk vaccinatiegraad voor de betreffende leeftijdsgroepen.

Wanneer er wordt gekeken naar alle inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccinatiegraad al lange tijd het hoogst in de gemeente Bloemendaal, Heemstede en Uitgeest en ligt deze boven het landelijk gemiddelde voor 12-plussers. In Beverwijk blijft de vaccinatiegraad achter en ligt deze onder het landelijk gemiddelde voor 12-plussers. In Beverwijk is de vaccinatiegraad voor ten minste 1 prik deze week met 1% gestegen t.o.v. vorige week.

Net als eerdere weken zijn er met name in Velsen-Noord, Beverwijk (Oosterwijk & Zwaansmeer en Oranjebuurt), en de zuid kant van Haarlem (Meerwijk, Boerhaavewijk en Europawijk) een aantal wijken met een lagere vaccinatiegraad voor zowel inwoners die ten minste één prik hebben gehad als al volledig zijn gevaccineerd.

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing