Wegens grote vraag 1 miljoen euro beschikbaar voor verduurzamen sportaccommodaties

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - De provincie Noord-Holland stelt dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen die hun accommodatie willen verduurzamen. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 15 februari worden ingediend.

De subsidieregeling Verduurzaming Sportaccommodaties Noord-Holland was in 2021 een groot succes. Daarom stelt de provincie in 2022 € 500.000 extra beschikbaar vanuit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. In 2021 was de subsidie alleen bedoeld voor kleine besparingsmaatregelen als zonnepanelen, isolatie en ledverlichting. Dit jaar kan men voor meer maatregelen geld aanvragen, zoals voor aanpassingen aan de dakconstructie t.b.v. zonnepanelen, HR-glas en apparatuur voor warmte- en koudeterugwinning.

Gedeputeerde Zita Pels: "Deze regeling draagt concreet bij aan de verduurzaming van de provincie en het zorgt voor besparingen bij de sportverenigingen. In 2021 hielpen we in 3 maanden tijd al 54 Noord-Hollandse sportaccommodaties. Goed dat we dit jaar nog meer clubs kunnen helpen!"

Naast sportverenigingen mogen dit jaar ook beheersstichtingen van sportaccommodaties subsidie aanvragen. Het aan te vragen bedrag gaat omhoog van € 10.000 naar €25.000. Het toegekende subsidiebedrag mag net als in 2021 maximaal 50% bedragen van het totale bedrag dat nodig is voor de verduurzamingsmaatregelen. Voor meer informatie: subsidieregeling Verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021.

Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds

De provincie Noord-Holland stelt € 100 miljoen beschikbaar om de economische en maatschappelijke effecten als gevolg van de uitbraak van corona te verzachten. Noord-Holland helpt inwoners en organisaties bij verduurzaming en versterken en vernieuwen van de economie. De uitwerking van de besteding van het fonds is in volle gang.  

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing