Wekelijkse controle speeltuinen

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - De Beverwijkse gemeenteraad verzocht het college om de speeltuinen in Beverwijk regelmatig schoon te maken. Het college stelt nu voor om de speeltuinen alleen schoon te maken als er sprake is van depositie. Of schoonmaken nodig is, wordt vastgesteld tijdens de wekelijkse controle van de speeltuinen.

In de stad Beverwijk staan 690 speeltoestellen verdeeld over 108 speeltuinen en 10 openbare sport-/trapvelden. Als onderdeel van het dagelijks beheer vindt er iedere week een controle van speeltuinen en speeltoestellen plaats. Tijdens zo’n ronde wordt 1/3 van de toestellen gecontroleerd. Dat betekent dat ieder speeltoestel elke 3 weken gecontroleerd wordt. 

Controle op depositie tijdens wekelijkse inspectie

Het college stelt nu voor om aan deze bestaande controle op onveilige situaties een inspectie op depositie toe te voegen. Wordt er tijdens de controle depositie (stof) aangetroffen? Dan worden alle speeltoestellen in Beverwijk schoongemaakt. 

Veilige speeltuinen zonder onnodige kosten

Of er depositie plaatsvindt hangt af van uitstoot, maar ook weersomstandigheden en windrichting. Het is dan ook niet voorspelbaar waar en wanneer stof op speeltoestellen neerslaat. Door de speeltuinen alleen schoon te maken als dat nodig is, zorgen we als gemeente voor veilige speeltuinen en voorkomen we onnodige kosten. 

Buitenspelen in de IJmond is veilig en gezond

Het schoonmaken van speeltuinen kan ouders en verzorgers het idee geven dat buitenspelen gevaarlijk is. De GGD benadrukt dat dat niet aan de orde is: buitenspelen in de IJmond is nog steeds veilig en gezond. De GGD roept ouders en verzorgers juist op hun kinderen te stimuleren om buiten te spelen. Want kinderen die regelmatig buiten spelen ontwikkelen spelenderwijs motorische en sociale vaardigheden die belangrijk zijn voor een gezonde ontwikkeling. 

Herhaaldelijk hand-mond contact voorkomen

Aanraking met de depositie zelf is niet schadelijk, bedrukt de GGD. Wel moet worden voorkomen dat er herhaaldelijk hand-mond contact is als kinderen in aanraking zijn geweest met de depositie. De GGD adviseert daarom om regelmatig de handen te wassen. Ook het schoonmaken van de speeltuinen wanneer depositie is vastgesteld, draagt bij aan het voorkomen van herhaaldelijk hand-mond contact. 

Kosten van het schoonmaken

Het reinigen van alle speeltoestellen kost naar verwachting 5.000 euro per reiniging. Het college gaat met Tata Steel en met de Provincie Noord-Holland als bevoegd gezag over Tata Steel in gesprek over de kosten van het schoonmaken van de speeltuinen. 

Structurele aanpak voor uitvoering van de motie

In de motie van 24 november 2022 verzocht de raad het college om de speeltuinen in Beverwijk op regelmatige basis schoon te maken en daarbij rekening te houden met de adviezen van de GGD. Aanleiding voor de motie is het depositieonderzoek van het RIVM, waaruit bleek dat in de meetperiode voorjaar 2022 veel van het neergedaalde stof werd aangetroffen in Beverwijk. 

Met het raadsvoorstel wil het college de structurele aanpak voor uitvoering van de motie laten vaststellen door de raad van Beverwijk.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing