Wethouder Maarten Dijkshoorn dient ontslag in

Door: Raimond Bos

BEVERWIJK - Wethouder Maarten Dijkshoorn heeft vandaag zijn ontslag ingediend. De wethouder besloot hiertoe nadat vorige week tijdens een vergadering van de raadscommissie ABVM bleek dat er onvoldoende steun is voor een grote reorganisatie binnen de ambtelijke organisatie. In een brief, die vanmiddag aan de raadsleden is verzonden, stelt Dijkshoorn: "De gebrekkige organisatie met als gevolg te veel fouten en zwakheden in voorstellen en adviezen die ik als wethouder heb ontvangen, betekenden een behoorlijke verzwaring van mijn werk.''

In een toelichtend gesprek erkent Dijkshoorn dat hij weinig energie over heeft. Hij vertelt: ,,Ik heb uitgekeken naar die reorganisatie. Daar putte ik moed uit.'' De ingrijpende reorganisatie die vorige week in de commissie ABVM werd besproken zou de demeentelijke organisatie slagvaardiger moeten maken, maar is volgens de meeste raadsleden te omvangrijk. Daarmee staan ze lijnrecht tegenover de wethouder, die geen tussenoplossing ziet. Hij stelt: "Je kunt het nog een tijdje aanzien, maar dan vrees ik een weg van eindeloze discussies, omdat ik een heel ander standpunt heb dan het merendeel van de gemeenteraad. Dat leidt tot een onvruchtbare situatie.'' In zijn twee pagina's tellende brief aan de raadsleden schijft Dijkshoorn onder meer: "Intern wijs ik er al jaren op dat planningen niet deugen of afwezig zijn en dat vele werkprocessen niet beschreven zijn en er dus ook niet systematisch gewerkt kan worden.''

Het besluit van de wethouder om zijn functie neer te leggen komt voor hemzelf even onverwacht als voor zijn omgeving. "Ik had niet voorzien dat de raad dit besluit zou nemen. Er bestond bij mij geen enkel vermoeden dat het opgestelde actieplan met de aangegeven beleidslijnen niet zou worden aangenomen. De raad denkt echter dat een veel minder ingrijpende reorganisatie nodig is.'' Volgens Dijkshoorn is er geen hoop meer op een ander raadsstandpunt: "De bewoordingen waren afgelopen donderdag dusdanig dat ik geen enkele illusie heb dat de raad een ander besluit neemt. Gezien de uitspraken denk ik dat de raad wel weet welke kant het op moet, maar dat is niet de mijne.'' Hoe het dan nu precies verder moet met de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie? "Het is niet meer aan mij om die vraag te beantwoorden", aldus de moegestreden wethouder, die in zijn afscheidsbrief laat weten met veel voldoening op zijn werk terug te kijken.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing