Wijziging vaarroute Middensluis IJmuiden

Door: Ab Jenema

REGIO - Grootste zeesluis ter wereld wordt gebouwd in IJmuiden.
Op woensdag 6 juli wordt de vaarweg van de Middensluis in het Middenbinnentoeleidingskanaal verplaatst. Hierdoor ontstaat de benodigde werkruimte voor de bouw van de nieuwe zeesluis in Ijmuiden. Voor de realisatie van deze grootste zeesluis ter wereld  moeten over grote lengte muren en wanden worden gemaakt. Deze werkzaamheden starten in de zomer.

Vanaf 6 juli gelden nieuwe maatregelen voor de Middensluis. Schepen langer dan 125 meter en breder dan 19 meter mogen niet meer door de Middensluis. Schepen die wel in de Middensluis geschut worden en normaal van loodsplicht zijn vrijgesteld, krijgen vanwege de aangepaste vaarweg éénmalig een loodsplicht opgelegd voor zowel één inkomende als een uitgaande reis. Scheepvaart is via de gebruikelijke middelen hiervan op de hoogte gesteld. De verkeersleiders van Havenbedrijf Amsterdam zorgen voor een veilige en vlotte doorgang van schepen langs het bouwterrein.

 

Hinder voor de omgeving
Met de bouw van muren en wanden starten deze zomer de eerste bouwwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe zeesluis in IJmuiden Rijkswaterstaat en aannemersconsortium OpenIJ proberen de hinder voor omwonenden en weggebruikers te beperken. Zo blijft de noord-zuid verbinding van het Sluizencomplex altijd beschikbaar en worden alle benodigde bouwmaterialen aan- en afgevoerd via het water. De heiwerkzaamheden worden grotendeels trillend uitgevoerd. Het trillen van de fundering levert minder geluidshinder op dan heien. Indien enkele damwanden en/of buispalen niet op diepte komen, worden deze alsnog geheid met de mogelijkheid tot  verhoogde geluidsoverlast. De heiwerkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 7.00 – 19.00 uur.

Aanleg grootste zeesluis ter wereld

De komende jaren werkt aannemersconsortium OpenIJ, in opdracht van Rijkswaterstaat, aan de nieuwe sluis, die 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep zal worden. De zeesluis in IJmuiden wordt hiermee de grootste zeesluis van de wereld.

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis biedt ruimte aan de steeds grotere en nieuwe generatie zeeschepen. Bovendien wordt hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeterd en de economie in de regio gestimuleerd. Niet alleen vanwege de omvang een uitdagend werk, want tijdens de bouw moeten zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar blijven. Er wordt dus gebouwd met weinig ruimte. De aanleg start in 2016. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het CEF (voorheen TEN-T) programma van de Europese Unie.

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
HaardenExpress
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club