Wisseling van de wacht bij HGMK

Door: Jan Pronk

IJMOND - In de Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland op donderdagavond 6 april heeft voorzitter Joep Frerichs afscheid genomen. Na het voorzitterschap 21 jaar te hebben bekleed, vond hij het tijd worden dat een ander het roer in handen zou nemen.
Door medebestuurslid Arie van Dongen werd hij met lovende woorden toegesproken, waarbij zijn inzet voor de vereniging werd benadrukt. Het HGMK is, mede onder zijn leiding uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met een veelheid aan geslaagde en gevarieerde activiteiten.

Als dank voor het vele werk dat dhr. Frerichs voor de vereniging heeft verzet werd hem het erelidmaatschap van de vereniging toegekend en het bijbehorende teken opgespeld en de oorkonde overhandigd.
Tevens werd tot zijn opvolger dhr. Marcel Lindeman gekozen. Maar daar hij nog andere verplichtingen heeft, zal hij pas m.i.v. het nieuwe kalenderjaar 2018 als voorzitter kunnen aantreden.
Dhr. Frerichs zal tot dan toe nog tijdelijk de zaken als interim waarnemen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing