Woningbedrijf Velsen en gemeente Velsen werken samen aan vernieuwing sociale huurwoningvoorraad

Door: Jan Pronk

VELSEN - Dinsdag 9 maart ondertekenden wethouder Floor Bal en interim bestuurder Pierre Sponselee van Woningbedrijf Velsen een samenwerkingsovereenkomst. Hierin leggen zij afspraken vast die de focus op vernieuwing van de sociale huurwoningvoorraad van het woningbedrijf onderstreept. Ook draagt de overeenkomst bij aan een versnelling van de opgave die we samen hebben. De overeenkomst is de basis voor een kwaliteitsimpuls voor het wonen in heel IJmuiden, in het bijzonder in het plangebied van de gebiedsvisie ‘Pont tot Park’. Wethouder Bal en interim bestuurder Sponselee benadrukken hoezeer die kwaliteitsimpuls nodig is in de komende jaren, en wat een unieke kans dit is voor IJmuiden.

Vernieuwen en verbeteren
Gemeente en Woningbedrijf Velsen (hierna WBV) zijn zich al lange tijd bewust dat er in IJmuiden een enorme opgave ligt. Een groot deel van de woningen van WBV is uit de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, en veel hiervan zijn in hun huidige gedaante aan het einde van hun levensduur. Ook qua duurzaamheid voldoen ze niet meer aan de eisen van vandaag en morgen. Dit betekent een ingrijpende verbeterings- en vernieuwingsopgave voor WBV in de periode tot 2030. Pierre Sponselee: “De komende jaren willen we samen met bewoners een grote vernieuwingsslag en kwaliteitsslag maken in onze sociale woningvoorraad. Waarbij betaalbaarheid voor onze huurders voorop staat. We zorgen dus met elkaar voor verbeterde en betaalbare woningen, die duurzaam zijn en voldoen aan de toekomstige woonwensen. In sommige situaties betekent dat renovatie en verduurzaming. Op andere plekken het slopen van oude woningen om nieuwe te bouwen.”

Doorpakken
Sponselee vervolgt: “We praten over het gebied dat grotendeels overeenkomt met de wijken IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en het Stadspark. We gaan deze opgave aan in nauwe samenwerking met bewoners. We investeren fors in de woningvoorraad. Daarmee krijgt IJmuiden een nieuw, aantrekkelijker gezicht.” Floor Bal vult aan: “Als kleine jongen liep ik rond in een nieuw, want toen recent opgebouwd IJmuiden. Dat wil ik over een aantal jaren weer doen in een vernieuwde stad. Daar wil ik van genieten, net als de bewoners van al die woningen die dan gerenoveerd of nieuw gebouwd zijn. Dat is ambitieus en vraagt om doorpakken. Dit is een unieke kans om ons IJmuiden te veranderen en vooral te verbeteren. Hoe vaak komt het voor dat er zoveel woningen vernieuwd worden in een relatief beperkt gebied, waardoor we samen iets fantastisch kunnen neerzetten? Dat gaan we doen. En duurzaamheid, daar pakken we ook meteen in door.”

Pont tot Park
De vernieuwingsopgave van WBV past in de gebiedsvisie Pont tot Park waar binnenkort de Velsense gemeenteraad over spreekt. Wethouder Bal: “ik ben enthousiast over de ambitie die we met Pont tot Park neergelegd hebben. Een visie waar we met zijn allen - de raad, de ondernemers, de inwoners, iedereen – over gaan praten. Een bijzonder traject waar we samen ingaan, dat moet leiden tot een breed gedeelde visie. Een visie waarin alle ruimte is voor iedereen uit IJmuiden. Dat is de weg die we willen bewandelen om de ruggengraat van IJmuiden te upgraden in al zijn onderdelen. Eén van die onderdelen in ‘Pont tot Park’ is de woningbouw. Het mooie is dat er een samenhang ontstaat in meerdere ontwikkelingen en dat levert voor heel IJmuiden meerwaarde op.”

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing