Zeppelinstraat ingericht als fietsstraat

Door: Bos Media Services

BEVERWIJK - De Zeppelinstraat is heringericht als fietsstraat. Samen met de Dellaertlaan vormt de Zeppelinstraat een doorgaande fietsroute voor leerlingen van en naar het Kennemer College. De wijziging is uitgevoerd na suggesties van de leerlingen uit de brugklas. 

Ieder jaar biedt de gemeente aan de brugklasleerlingen van het Kennemer College een programma aan voor de verkenning van de school-thuisroute. Dit programma is bedoeld om de leerlingen tot bewuste deelnemers aan het verkeer te maken en stil te laten staan bij verkeersveiligheid. In groepjes gaan ze na hoe ze de route van thuis naar school ervaren en kijken ze ook of er verbeterpunten zijn. Een verslag hiervan wordt overhandigd aan de wethouder Verkeer. Naar aanleiding van dit programma heeft de gemeente de door de leerlingen gesignaleerde fietsroute naar de Büllerlaan aangepakt en zowel de Van Loenenlaan als de Zeppelinstraat heringericht als fietsstraat.

Wat is een Fietsstraat?
Fietsers van huis naar werk of school of met een recreatief doel, hebben belang bij goede fietsvoorzieningen. Langs wegen met een verkeersfunctie zijn fietspaden, maar belangrijke fietsroutes gaan ook door woonstraten. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid wordt extra aandacht geschonken aan de inrichting van deze straten. Op fietsroutes is het gewenst dat de fietsers meer in het midden van de weg fietsen, zodat ze beter zichtbaar zijn voor verkeer uit zijwegen en op veilige afstand van geparkeerde auto’s rijden. De zogenoemde fietsstraten worden ingericht met een afwijkende verharding: een rode rijloper in het midden die meer comfort biedt en uitnodigt om ‘meer in het midden’ te fietsen. Naast de rijloper komen uitwijkstroken: een verharding die auto’s kunnen gebruiken om uit te wijken voor tegemoetkomende fietsers of auto’s. Voor de herkenbaarheid van de route worden de straten tevens voorzien van het bord 'fietsstraat auto te gast'.

Fietsstraten gerealiseerd in 2015
Met subsidie van de provincie Noord-Holland (50% van de aanlegkosten) zijn 2015 vier straten omgevormd tot fietsstraat. Dit is gecombineerd met onderhoud of met een herinrichtingsproject. Het betreft:

 • In combinatie met het sober duurzaam veilig inrichten van de straten tussen de Alkmaarseweg, de Büllerlaan en Park Overbos is de Van Loenenlaan tussen de Büllerlaan en het Foreestpad (fietspad door Park Overbos) als fietsstraat ingericht. De maximumsnelheid op de Van Loenenlaan is verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.
 • Bij het onderhoud aan de rijbaan is de Julianaweg in Wijk aan Zee tussen de Hogeweg en de Zeecroft als fietsstraat ingericht. De maximumsnelheid was hier al 30 kilometer per uur.
 • In aansluiting op grootschalig onderhoud in de omliggende straten van Oosterwijk is de Italiëlaan (de voormalige busroute) tussen de Laan der Nederlanden en het Europaplein in zowel Heemskerk als Beverwijk omgevormd tot fietsstraat. De maximumsnelheid is op het Beverwijkse deel verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.
 • In aansluiting op het project Herstructurering Wijkerbaan is de route Zeppelinstraat-fietspad-Dellaertlaan tussen de Büllerlaan en de Plesmanweg gerealiseerd. Zowel de Zeppelinstraat als de Dellaertlaan zijn als fietsstraat ingericht. De maximumsnelheid is op de Zeppelinstraat verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.


Geplande fietsvoorzieningen
In 2016 en later wordt de herinrichting van een aantal woonstraten nader uitgewerkt. Dit zijn:

 • De Van Riemsdijklaan tussen de Fokkerlaan en de Maerten van Heemskerckstraat. Dit sluit aan bij het deel dat al is ingericht als fietsstraat en de nieuwe inrichting rond het Kennemer College locatie Heemskerk.
 • Herinrichting Aagtenpoort in combinatie met de aanleg van een fietstunnel vanaf de Sint Aagtendijk onder spoor en Spoorsingel door naar Aagtenpoort. De straat wordt ingericht als fietsstraat en de maximumsnelheid gaat naar 30 kilometer per uur.
 • Herinrichting Breestraat tussen de Peperstraat en het Stationsplein. Het plan wordt nader uitgewerkt. Hoe deze ingericht wordt, is nog niet bekend. De maximumsnelheid is hier 30 kilometer per uur.
 • Herinrichting Rijksstraatweg door de gemeente Heemskerk in aansluiting op de Alkmaarseweg-noord en identiek ingericht tot fietsstraat. Hierbij wordt ook hier de maximumsnelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur.
 • Herinrichting Beeckzanglaan tussen de Vondellaan en de Zeestraat. In aansluiting op de vernieuwing van het riool. Hier wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur.
 • Herinrichting Bankenlaan tussen het Pad van 16 april 1944 en de Creutzberglaan. In combinatie met realisering van de nieuwe woonwijk wordt de rijbaan verbreed en opnieuw als fietsstraat ingericht.
 • Een nieuwe fietsroute door Binnenduin (tussen de Creuzberglaan en de Bankenlaan) bij de bouw van deze woonwijk.


Bestaande fietsstraten
Nadat in 1999 het eerste gemeentelijk verkeer- en vervoersplan is vastgesteld, zijn al diverse woonstraten omgevormd tot fietsstraat. In 2006 waren dat de Bankenlaan, Belgiëlaan en Regulierstraat. Daarna zijn in Wijk aan Zee de Hogeweg, Bosweg en Zwaanstraat heringericht. In Beverwijk zijn de Gladiolenlaan, Willem Alexanderplantsoen, Riemsdijklaan (deel Fokkerlaan-Willem Alexanderplantsoen), Spaarnestraat, Emily Belinfantelaan, C. Sepplaan, Alida de Jonglaan (deels), Merwedestraat en Alkmaarseweg-Noord (deel Plesmanweg- Heemskerk) heringericht.

advertenties

Autoverzekering vergelijken
Bloemsierkunst De Duinroos
Energie vergelijken
Goedkoopste Energieleverancier
TarwegrasKoning
Energie Vergelijken
Aansprakelijkheidsverzekering
Energievergelijker
Lenary.nl
Kentekencheck
goedbegin.eu
Sim Only Check
Fietspoint
Vergelijk vaste lasten
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
Ikvergelijk.nu
Online Casino Informatie
Telefoon.nl
Creditcard.nl
huizenmarkt.nl
Genesis Casino
Zonvakantie Oktober
Independer
TV Expert
Online Casino Legends
Radio Control Expert
SimOnly Discount
Outdoor kleding
Uitvaartverzekering.nl
HaardenExpress
Zakelijk bankieren
iDeal Casinogids
Uitvaartverzekering vergelijken
Vegas Hero
Voice Over Agency
Marriott Vacation Club