Zes instellingen krijgen ontheffing op maximum van 30 bezoekers

Door: Jan Pronk

KENNEMERLAND - Zes theaters en concertgebouwen in de veiligheidsregio Kennemerland, die een
zaalcapaciteit hebben van meer dan 300 personen, krijgen ontheffing op het maximum van
30 bezoekers. Dit besluit is vanaf vandaag, 1 oktober, van kracht. De ontheffing is een
tijdelijke maatregel die in eerste instantie geldt tot 19 oktober aanstaande.
De betreffende culturele instellingen mogen maximaal 250 bezoekers per programma toelaten en
moeten er scherp op toezien dat alle bestaande RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. “Bij elk
besluit dat we als veiligheidsregio nemen,” aldus voorzitter Marianne Schuurmans, “staat de
volksgezondheid voorop. Dat geldt ook bij dit besluit. Het aantal besmettingen en de
ziekenhuisopnames in de veiligheidsregio Kennemerland loopt snel op. Het bezoek aan de
betreffende instellingen moet daarom voor iedereen veilig verlopen.”

Gezond verstand gebruiken

De instellingen zijn verplicht te werken met een online kaartverkoopsysteem. Deze verplichting
geldt ook voor reserveren, placeren en registratie. Eerder dit jaar hebben de instellingen hun
bezoekerscapaciteit al teruggebracht op basis van de 1,5 meter regel. Ook komen bezoekers
gespreid binnen. De veiligheidsregio Kennemerland verwacht van de bezoekers dat ze hun
gezond verstand gebruiken bij hun reis en bezoek, dat ze afstand houden en aanwijzingen van
het personeel van de instelling opvolgen.
De veiligheidsregio Kennemerland kiest ervoor om de ontheffingen te richten op theaters en
concertgebouwen. De zes instellingen krijgen de ontheffing omdat ze van groot regionaal belang
zijn en een vitale rol spelen voor de culturele infrastructuur.

Tijdelijke ontheffing

De ontheffing geldt voor de maatregel die het kabinet begin deze week nam om in binnenruimten
nog maar dertig personen toe te staan. Veiligheidsregio’s kregen van het kabinet de ruimte om
ontheffing te verlenen aan gebouwen die van groot belang zijn voor de regio. De ontheffingen
worden tijdelijk verleend en zijn in eerste instantie van kracht tot 19 oktober aanstaande.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de besmettingen kijkt het bestuur van de veiligheidsregio of
na 19 oktober meer instellingen in aanmerking kunnen komen of dat moet worden afgeschaald.
Indien noodzakelijk kan de ontheffing ook tussentijds worden ingetrokken.

Financiële compensatie

De veiligheidsregio Kennemerland is zich bewust van de financiële problemen en de dreiging van
ontslag voor personeel. Daarom is de regio in gesprek met het kabinet over financiële
compensatie aanvullend op de bestaande regelingen voor de cultuursector, het bedrijfsleven,
zelfstandige ondernemers en sportverenigingen.
De instellingen die vanaf vandaag (1 oktober) tot in elk geval 19 oktober een ontheffing krijgen op
het maximaal aantal mensen dat is toegestaan per programma zijn:
- Kennemer Theater, Beverwijk
- Patronaat, Haarlem
- Philharmonie, Haarlem
- Stadsschouwburg, Haarlem
- Schouwburg de Meerse, Hoofddorp
- Stadsschouwburg, Velsen
Overige culturele instellingen in de regio zullen zich moeten houden aan de algemene maatregel
in de Noodverordening dat zij alleen activiteiten mogen organiseren met een maximum aantal van
30 bezoekers (exclusief personeel). De veiligheidsregio heeft de gemeenten gevraagd de
instellingen in hun gemeente over het besluit te informeren en toe te lichten.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing