Zwembaden blijven waarschijnlijk open

Door: Cor Beumer

Het Sportfondsenblad in Beverwijk

BEVERWIJK / HEEMSKERK - De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomst van de Sportfondsenbad Beverwijk en zwembad De Waterakkers in Heemskerk. De conclusie van het onderzoek is dat in stand houden van de beide zwembaden op dit moment de beste optie is. In de toekomst zien de gemeenten mogelijkheden voor een gezamenlijk zwembad.

Bij de uitvoering van het onderzoek zijn ook gesprekken gevoerd met de managers van beide zwembaden, de zwemverenigingen OEZA en KZC, de sportraad in Beverwijk en de betrokken portefeuillehouders. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat binnen de demografische ontwikkelingen en toekomstige behoefte aan zwemwater en aanverwante faciliteiten de huidige zwembaden voldoen. Er zijn vier verschillende scenario's onderzocht: in stand houden van beide zwembaden, sluiten Sportfondsenbad en uitbreiden Waterakkers, nieuw zwembad in Beverwijk en in stand houden De Waterakkers en als laatste scenario sluiten Sportfondsenbad en een nieuw zwembad De Waterakkers eventueel op een andere locatie.

Indien er sprake zou zijn van een gezamenlijke zwemvoorziening, is het vanzelfsprekend om te kijken naar een natuurlijk moment waarop één van beide zwembaden of beide zwembaden gesloten kunnen worden. Eerder sluiten dan noodzakelijk betekent dat de investeringen vervroegd moeten worden afgeboekt en dat is financieel ongunstig. Voor de komende jaren is De Waterakkers echter nog niet aan vervanging toe. Daarnaast heeft het Sportfondsenbad aangegeven dat er mogelijkheden zijn om het eigen zwembad voor in ieder geval tien jaar in stand te houden. Hierdoor is vervanging dan wel samenvoeging met De Waterakkers op dit moment geen directe noodzaak. De gemeenteraden van Heemskerk en Beverwijk buigen zich binnenkort over het voorstel om beide zwembaden voorlopig in stand te houden.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing