De stichting

Omschrijving:
De Stichting Lokale Omroep Beverwijk-Wijk aan Zee is opgericht in 1992. Onder de naam "Radio Beverwijk" wordt een radiostation geëxploiteerd. Tevens wordt onder dezelfde naam een website geëxploiteerd. De doelstelling van de stichting is het verzorgen van een compleet media-aanbod in de gemeente Beverwijk, gericht op het bevredigen van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften. Daarbij worden de wettelijk geldende regels, zoals omschreven in de Mediawet en het Mediabesluit, nageleefd.

De organisatie bestaat voor 100% uit onbetaalde vrijwilligers. Dat wil zeggen dat er dus geen sprake is van beloning, in welke vorm dan ook. Dit geldt dus ook voor de bestuursleden van de stichting.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
De heer R. Toekook

Secretaris:
De heer R. Moelee

Penningmeester:
De heer R. Thepass

Leden:
De heer E. Dekker (medewerkerszaken)
De heer A. Mandemaker (technische zaken)
De heer R. van Zutphen (juridische zaken)

Algemene gegevens:
KvK-nummer: 41225766
Fiscaal nummer: 805.852.293.B01

Activiteiten:
Sinds 18 mei 1993 worden doorlopend uitzendingen verzorgd via de radio. Deze uitzendingen zijn thans te ontvangen via 104.5 FM op het kabelnet van de gemeente Beverwijk en via 105.4 FM in de ether.
Sinds 2003 wordt de website www.radiobeverwijk.nl onderhouden. Via deze website zijn ook de radioprogramma's rechtstreeks te beluisteren en deels tot een week na uitzending terug te luisteren.

Financiën:
Voor het realiseren van de doelstelling ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie van de gemeente Beverwijk conform de richtlijnen van de Mediawet. Deze subsidie vormt een belangrijk deel van de totale geldstroom binnen de organisatie. Daarnaast genereert de stichting inkomsten door reclamezendtijd te verkopen. Ook ontvangt de stichting jaarlijks van enkele honderden donateurs een geldbedrag. Donateurs zijn over het algemeen luisteraars van de radioprogramma's, die de organisatie een warm hart toedragen en een bescheiden bedrag overmaken.

De stichting legt jaarlijks financiële verantwoording af aan de gemeente Beverwijk en aan het Commissariaat voor de Media in Hilversum. De hiervoor opgestelde documenten zijn tevens online beschikbaar:

Jaarrekening 2011
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021


advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing