Donateurs

Het dagelijks verzorgen van radioprogramma's kost veel geld. Radio Beverwijk is daarvoor mede aangewezen op de financiële steun van de luisteraars. Helpt u ons? Hieronder vindt u een formulier. Vul het in en druk op de 'verstuur' knop. U krijgt dan per post een acceptgiro waarop u een bedrag kunt invullen. Hoewel u vrij bent om hier een bedrag van uw keuze in te vullen, vragen wij u om minimaal 10,- euro over te maken. Wij zijn u er zeer dankbaar voor, want mede dankzij uw steun kan Radio Beverwijk bestaan.

Privacybeleid
Door het bevestigen van deze keuze verleent u Radio Beverwijk toestemming om uw gegevens te verwerken, voor zover dat noodzakelijk is voor de administratie van Radio Beverwijk en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Radio Beverwijk verwerkt persoonsgegevens uitsluitend als hulpmiddel binnen de eigen bedrijfsvoering en levert deze op geen enkele wijze door aan derde partijen, behoudens de eventuele partijen die zorg dragen voor de technische uitvoering van de bedrijfsprocessen.
Een ieder heeft het recht om te informeren over welke gegevens Radio Beverwijk van hem/haar beschikt, en om correcties, aanvulling, dan wel verwijdering van deze gegevens te eisen. Radio Beverwijk zal in redelijkheid aan deze eis voldoen. Indien u meent dat Radio Beverwijk niet correct met uw persoonsgegevens omgaat, heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing