Actieplan Geluid wegverkeer voor gemeente Beverwijk ter inzage

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK - In maart informeerde Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) namens gemeente Beverwijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over het Actieplan Geluid Wegverkeer. Dit gaat over het verminderen van geluidsoverlast door wegverkeer. Inmiddels ligt het Actieplan ter inzage. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen hier hun reactie op geven.

Gemeente Beverwijk heeft de ambitie om 2 dB onder de landelijke norm te blijven. Er mag volgens de gemeente 68 dB geluid op de dichtstbijzijnde gevel komen. Dit betekent dat er op plekken in de gemeente maatregelen worden genomen om deze norm te halen. Dat is bijvoorbeeld met stil(ler) asfalt. Ook dragen zachte maatregelen, zoals meer groen, bij aan een prettige beleving van de omgeving. Al deze informatie is verzameld in het Actieplan Geluid wegverkeer.

Nu ligt het Actieplan ter inzage
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen de komende zes weken hun reactie geven op het Actieplan. Dat is in te zien via www.overheid.nl en www.odijmond.nl. De komende zes weken kan een reactie ingediend worden via [email protected].

Geluidmaatregelen
Elke vijf jaar brengt uw gemeente in beeld wat de impact is van wegverkeer op de woningen. Daarna stelt de gemeente een Actieplan Geluid wegverkeer op. Dit Actieplan gaat over de wegen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. In het Actieplan staat een overzicht van alle aandachtspunten én staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om, waar het gaat om lawaai van wegverkeer, de overlast te verminderen. Mogelijke maatregelen zijn stil asfalt, gevelisolatie, verlaging van de snelheid van autoverkeer of zelfs geluidschermen. Meer informatie is te vinden op www.odijmond.nl/geluid. Op deze pagina leest u ook over het huidige Actieplan Geluid.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing