Beverwijk evalueert parkeerbeleid in Kennemer Theater

Door: Jan Pronk

BEVERWIJK – Gemeente Beverwijk gaat het parkeerbeleid evalueren met een enquête en drie inloopbijeenkomsten. De vragenlijst kan van 8 mei t/m 5 juni digitaal en op papier worden ingevuld door bewoners, ondernemers en bezoekers. Al deze doelgroepen zijn ook welkom op 27 mei, 28 mei of 4 juni in het Kennemer Theater om in gesprek te gaan met de gemeente.

Op 1 januari 2024 is nieuw parkeerbeleid ingevoerd. Op verzoek van de gemeenteraad vindt voor de zomer een eerste evaluatie plaats. Het voornaamste doel hiervan is om te bepalen in hoeverre het al is gelukt om de parkeerdruk te spreiden over het centrum van Beverwijk en de groeiende vraag naar parkeerontheffingen te beperken.

Bewonersbrief met vragenlijst

De gemeente vindt het belangrijk om te weten wat bewoners, ondernemers en bezoekers vinden van het parkeerbeleid. Hun inbreng wordt op twee manieren verzameld: via een enquête en drie inloopbijeenkomsten. Bewoners en ondernemers in parkeerzone Beverwijk Centrum en de overloopgebieden eromheen ontvangen hierover deze week een brief, met bijgevoegd een papieren vragenlijst. De gemeente benadert andere geïnteresseerden via verschillende (sociale) media. 

Drie inloopbijeenkomsten 

Om in gesprek te gaan over het parkeerbeleid organiseert de gemeente drie inloopbijeenkomsten op 27 mei, 28 mei en 4 juni. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het Kennemer Theater van 17.00 tot 21.00 uur, zodat iedereen zelf kan bepalen hoe laat men langskomt. In de foyer van het theater komen statafels waar de aanwezigen alle parkeermaatregelen kunnen bespreken. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Analyse van parkeerdruk

De gemeente kijkt ook naar de cijfers van het parkeerbeleid. Zo is medio april de parkeerdruk gemeten in het centrum van Beverwijk. Begin juni gaat de gemeente het aantal parkeerontheffingen vergelijken met de afgelopen jaren.  De eerste resultaten worden gedeeld tijdens de inloopbijeenkomsten, maar ook tijdens een speciale expertsessie met de gemeenteraad op 19 juni. De raad wordt die avond bijgepraat over de parkeerdrukmetingen, de analyse van de parkeerontheffingen, de vragenlijsten, de inloopbijeenkomsten en de meldingen van bewoners, ondernemers en bezoekers in de afgelopen maanden. 

Parkeerbeleid bijsturen

Op basis van de uitkomsten van de hele evaluatie toetst de gemeente in hoeverre de invoering van het nieuwe parkeerbeleid voldoet aan de verwachtingen. Daarbij gaat het onder meer over een lagere parkeerdruk op piekmomenten, een betere spreiding van het parkeren over het centrum én een afname van het aantal ontheffingen. Indien nodig presenteert het college van burgemeester en wethouders na de zomer aan de raad een aantal scenario’s om het parkeerbeleid aan te passen.

De vragenlijst is te vinden op denkmee.beverwijk.nl/parkeren

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing