Boormachines NRG komen naar strand bij Wijk aan Zee voor boringen onder duinen

Door: Ab Jenema

IJMOND - Nu de werkzaamheden langs de A9 bij Beverwijk klaar zijn, brengt aannemer NRG morgenochtend de elektrische boormachines richting het strand van Heemskerk/Wijk aan Zee. In opdracht van netbeheerder TenneT maakt NRG in de komende maanden ondergrondse boringen onder de duinen door. Deze zijn bedoeld voor de aansluiting van de windparken Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) op het hoogspanningsnet.

Vanaf het 'grootste zandkasteel van Nederland' op het strand van Heemskerk en de parkeerplaats van PWN langs de Meeuweweg in Wijk aan Zee, gaat NRG in de komende maanden aan de slag om de koppeling tussen de zee- en landkabels van TenneT voor te bereiden. In de afgelopen periode is op het strand hard gewerkt aan het tijdelijke verhoogde werkterrein (WKT1) en ook heeft NRG het werkterrein aan de Meeuweweg (WKT2) opnieuw in gebruik genomen. 

In overleg
Als de ondergrondse gestuurde boringen zijn uitgevoerd worden lege mantelbuisstrengen in de boorgaten getrokken. "Daarin komen uiteindelijk de elektriciteitskabels van TenneT op een veilige diepte in de bodem te liggen", zo laat projectmanager Mark de Bruijn namens aannemer NRG weten. "In aanloop naar de komst van de boormachines zijn bewoners in de buurt van onze werkterreinen in Wijk aan Zee met een brief en BouwApp geïnformeerd over het transport. De aanvoerroute voor de machines is in goed overleg afgestemd met bewoners in de klankbordgroepen Boothuisplein en Dorpsduinen."

Aanvoerroute
Tijdens het transport rijden beide machines vanaf de N197 via de rotonde de Zeestraat op. "Eén van de boormachines rijdt via de Verlengde Voorstraat, Boothuisplein naar het 'werkterrein 2' aan de Meeuweweg. De boormachine die op het tijdelijke verhoogde werkterrein op het strand komt te staan, wordt aangevoerd via de Relweg", aldus De Bruijn.

Veiligheid en zo min mogelijk overlast
Tijdens het transport kan er morgenochtend volgens de projectmanager sprake zijn van enige verkeershinder en geluidsoverlast. "Om voldoende ruimte te creëren voor het transport, worden enkele parkeerplaatsen aan de Verlengde Voorstraat - ter hoogte van de inrit Boothuisplein, aan de Meeuweweg en aan de Dorpsduinen afgesloten. Voor de veiligheid en minimale overlast zetten we verkeersregelaars in op de kruising Verlengde Voorstraat/Boothuisplein en op de rotonde Relweg."

Naar elkaar toe
Na aankomst worden de boormachines in een paar dagen opgebouwd. De Bruijn: "Daarna boren we vanaf werkterrein 2 aan de Meeuweweg richting het strand. Alleen het laatste gedeelte van de boring vindt vanaf het strand plaats om te voorkomen dat het zand in de ophogingsconstructie door de boring omhoog wordt gedrukt." Tijdens het boren moet er materiaal af- en aangevoerd worden wat enkele transporten per dag met zich meebrengt.

Planning
In totaal worden vier boringen onder de duinen door gemaakt, waarin vervolgens de lege mantelbuizen voor de elektriciteitskabels worden getrokken. De Bruijn: "Dat gebeurt vanaf het strand in vier fases. De eerste twee intrekoperaties vinden begin en half december 2021 plaats. De derde intrekoperatie staat half januari 2022 gepland en de laatste intrekoperatie wordt begin februari 2022 uitgevoerd. Op een later moment worden dan de kabels door de lege buizen getrokken."

Blijf op de hoogte
Vindt u het interessant om het project op de voet te volgen? Download dan gratis de TenneT BouwApp in de App Store (iOS) of Google Play (Android). Zo ontvangt u doorlopend actuele informatie over de werkzaamheden voor de aansluiting van de windparken. 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing