Honderdste editie grootste reünie van Beverwijk

Door: Jan Pronk

Foto: Bos Media Services

BEVERWIJK - Het wordt wel de grootste reünie van Beverwijk genoemd: de kortebaandraverij op de Breestraat. Op 27 juni 2024 vindt de traditionele paardenkoers officieel voor de honderdste keer plaats. Inwoners houden er sinds jaar en dag rekening mee in hun agenda’s en voormalig stadsgenoten keren ervoor terug. Een gemêleerd publiek geniet jaarlijks in het Beverwijkse stadshart van de gemoedelijke sfeer, de spanning rond de races en het weerzien met vrienden en bekenden. 

De organisatie van de harddraverij ligt al jaren in handen van de Beverwijkse Harddraverijstichting Prins Bernhard. Aanvankelijk opgezet onder de naam 'Harddraverij Vereeniging Beverwijk en Omstreken' organiseerde men in 1895 de eerste reguliere kortebaandraverij op de Breestraat. Het was op woensdag 2 oktober van dat jaar, dat tien paarden deelnamen aan de race. Elf paarden was eigenlijk de bedoeling geweest, maar één paard bleek dienst te weigeren. Dat mocht de pret niet drukken, het werd een prachtig evenement dat zeker voor herhaling vatbaar zou zijn. 

Honderd jaar versus honderd keer 

De kortebaandraverij heeft in Beverwijk een lange traditie. Naar verluidt werd in 1766 al eens met paarden gedraafd over de Duinwijklaan, maar vanaf 1895 werd dat op jaarlijkse basis en op de Breestraat gedaan. Vandaar dat dit jaartal als officieel startmoment wordt gezien. Het was echter niet in elk daaropvolgend jaar mogelijk om het evenement te kunnen houden. Tijdens de beide wereldoorlogen kon de draverij geen doorgang vinden, ook was soms de Breestraat niet beschikbaar en in de jaren zestig en zeventig was er niet voldoende geld in kas. Een groep van Beverwijkse ondernemers heeft het evenement vanaf 1980 weer op de kaart gezet. Het uitvallen van edities verklaart waarom de honderdste keer zich dit jaar aandient, terwijl het honderdjarig bestaan al bijna drie decennia geleden werd gevierd. 

Behoud voor de toekomst 

In 2022 werd besloten om de kortebaandraverij te verplaatsen van de tweede donderdag in augustus naar een donderdag in juni. De reden was simpel: dan zijn er meer mensen in het land. Waar mensen een eeuw geleden hun vakantiebestemmingen veelal in eigen regio zochten, vliegen ze nu de hele wereld over. Een evenement organiseren midden in de vakantie is daardoor tegenwoordig een gewaagde gok, om maar eens in paardenkoerstermen te blijven. Overigens zijn zo’n tien vrijwilligers er het hele jaar door mee bezig om dit evenement te organiseren. Naast de al genoemde stichting is er sinds enige tijd ook de Vereniging Vrienden van de Harddraverij Beverwijk. Beide organisaties spannen zich ervoor in voldoende financiën bijeen te krijgen, zodat het evenement kan blijven doorgaan. Om continuïteit te kunnen garanderen, heeft men dit jaar tien aandelen van stal De Gele Kanaries gekocht, een eigenarencollectief met 15 à 20 paarden bij verschillende trainers. 

Concept als vanouds 

Aan het concept van de kortebaandraverij in Beverwijk – die overigens tot de langste parcoursen van Nederland behoort – wordt niet gesleuteld. Op 27 juni zal de Breestraat naar verwachting weer volstromen met publiek van jong tot oud om te genieten van deze traditie, die door velen als het meest prominente onderdeel van het Stadsfeest Beverwijk wordt gezien. De organisatie nodigt iedereen van harte uit om deze honderdste editie mee te beleven. 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing