Inwoners blijven met plezier wonen in de IJmond, ondanks zorgen over gezondheid

Door: Jan Pronk

IJMOND - "Het woongenot in de regio IJmond is onveranderd hoog en verschilt niet van het landelijk gemiddelde. Inwoners wonen er met veel plezier en een grote groep overweegt niet om te verhuizen. Toch maken ze zich wel vaker dan gemiddeld zorgen over de rol van de leefomgeving voor de gezondheid. Inwoners zijn bekend met de aanpak van de negatieve effecten van Tata Steel, maar ze zijn er niet erg tevreden over. Over Tata Steel verandert de opinie langzaamaan: Waar in 2021 Tata als grootste oorzaak van gezondheidsproblemen in de regio werd gezien, zijn inwoners daar nu – ondanks gepubliceerde rapporten – meer verdeeld over. Ook lijken inwoners meer tevreden over de afhandeling van klachten door Tata, dan door de eigen gemeente."  

Dit is de hoofdconclusie van het rapport van het onderzoeksbureau Ipsos, dat de ervaringen van de inwoners van de IJmond over hun leefomgeving heeft gemeten. Het onderzoek is in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd en vloeit voort uit het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond van de provincie en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Zorgen over gezondheid

"Toch is het aandeel inwoners dat zich zorgen maakt over de rol van de leefomgeving voor de gezondheid van naasten dubbel zo groot in de regio IJmond dan in de rest van Nederland", blijkt uit het onderzoek. "Als IJmonders willen verhuizen, spelen deze zorgen ook vaker een rol. Ook ervaart vier tiende minstens wekelijks overlast van stof of geluid en een derde ervaart hinder in de luchtkwaliteit. Vergeleken met 2021 is de ervaren hinder in luchtkwaliteit wél afgenomen."

Provincie blijft leefomgeving IJmond monitoren

GS vinden het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de leefomgeving in de IJmond en te weten wat de mening van de inwoners van de IJmond is over Tata Steel en de gezondheid in hun leefomgeving. Dit is het vierde onderzoek in een reeks in de afgelopen jaren om geïnformeerd te blijven.

In de loop van 2024 bekijken GS hoe verder wordt omgegaan met onderzoek en monitoring in de IJmond. Daarbij streven GS naar een samenhangende monitoring, die inzicht geeft in de ontwikkeling van de relevante emissies, immissies en gezondheidskenmerken in de IJmond

 

 

 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing