Visie Publieke Mobiliteit voor besluitvorming naar Provinciale Staten

Door: Jan Pronk

NOORDHOLLAND - De provincie Noord-Holland bekijkt hoe het openbaar vervoer er in de toekomst uit moet zien. In de Visie Publieke Mobiliteit staat wat de visie is en wat daarvoor nodig is. De provincie wil dat publieke mobiliteit overal in de provincie goed georganiseerd is, zodat iedereen altijd voor het best passende vervoersmiddel kan kiezen. Ook als zij geen gebruik kunnen of willen maken van hun eigen vervoersmiddel. De definitieve versie van deze visie wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten.

Hoe ziet onze visie eruit?

Het toekomstige systeem bestaat uit een basis van treinen en bestaande of nieuwe snelle buslijnen. Deze buslijnen rijden vaak, snel en op grote afstanden. Ze verbinden punten waar veel mensen komen. Waar deze lijnen niet rijden, zijn reguliere bussen, buurtbussen, maar ook bijvoorbeeld ov-taxi's beschikbaar. Ten slotte is deelmobiliteit een belangrijk onderdeel van onze visie op publieke mobiliteit, zoals deelfietsen en deelauto's. Alle onderdelen komen samen bij zogenaamde hubs, waar reizigers kunnen overstappen van het ene op het andere vervoermiddel.

Conceptversie

De conceptversie van de Visie Publieke Mobiliteit is de afgelopen maanden besproken met verschillende partijen, zoals gemeenten en reizigersorganisaties. 15 partijen stuurden een reactie aan de provincie. Meerdere reacties gingen over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, over bereikbaarheid van schoollocaties, tarieven en betaalmogelijkheden, reisinformatie en deelmobiliteit. De provincie heeft de teksten daarover aangepast, uitgebreid of verduidelijkt. Ook zijn er wensen meegegeven voor de uitwerking van de Visie Publieke Mobiliteit. De definitieve versie van de Visie Publieke Mobiliteit en een overzicht van alle gemaakte opmerkingen is te vinden op de website van de provincie.

Brede steun

Gedeputeerde Jeroen Olthof: "Publieke mobiliteit gaat niet om meer, maar om beter en ander openbaar vervoer. Wat hebben onze inwoners nodig om bij familie op bezoek te gaan, op hun werk te komen of bij hun onderwijsinstelling? Dat is in iedere plaats in Noord-Holland weer anders. De provincie investeert in schone en betaalbare vormen van vervoer die hieraan bij kunnen dragen. We werken samen met verschillende partijen. Ik ben blij met alle reacties die we van hen hebben ontvangen. Zo is de definitieve Visie Publieke Mobiliteit een stuk geworden dat kan rekenen op brede steun in Noord-Holland. Dat is voor mij van groot belang bij de gezamenlijke verdere uitwerking en realisatie van onze visie."

Verdere procedure

De definitieve visie wordt nu ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten (PS). PS behandelen de Visie Publieke Mobiliteit naar verwachting op maandag 10 juni. 

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
LEQUAL Online Marketing