Wij willen 14 euro per uur

Door: Jan Pronk

IJMOND - Op zaterdag 12 juni, van 14 tot 16 uur, gaan de leden van het FNV-netwerk Haarlem en IJmond Voor14 opnieuw de straat op voor de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Onze oproep via het publiek in IJmuiden aan informateur Mariette Hamer en de politieke partijen luidt:

Wij willen 14 euro per uur, per 1 januari 2022. Niet minder en niet later!

De Actie karavaan van het FNV-netwerk Haarlem en IJmond Voor14 strijkt op 12 juni neer in het winkelcentrum van IJmuiden. Bij het Marktplein en Dudokplein. Daar wordt het winkelend publiek getrakteerd op pamfletten en grote spandoeken. We gaan met elkaar in gesprek. Ook kan het publiek haar adhesie kenbaar maken via hun telefoon door Q-r code op grote borden te scannen. Alles veilig in verband met de Corona. Nog èven.
De steun voor het idee van een hoger minimumloon groeit. Nadat duizenden inwoners van ons land met acties en petities hun adhesie betoonden, kwamen ook 20 gemeenten in beweging. Aangevuurd door acties op straat werd in Haarlem op 5 november j.l. een motie in de gemeenteraad aangenomen, waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt aangespoord om bij het Kabinet aan te dringen op een eerlijker verdeling van de welvaart. Ook in de wetenschap en bij de planbureaus groeit de steun met de dag.
Twee miljoen mensen voelen op dit moment niets van de economische groei van de afgelopen decennia. Sterker nog, hun inkomen is de afgelopen veertig jaar twintig procent minder waard geworden. En dat terwijl de winsten van grote bedrijven groter en groter worden. Nederland is in de kern een gigantisch rijk land. Die rijkdom gaan we eerlijker verdelen. Het minimumloon moet daarom om te beginnen naar 14 euro per uur. Daarmee stijgt ook de AOW en het inkomen van mensen met een uitkering.
Het belang van deze koopkrachtreparatie is onder de omstandigheid van de coronamaatregelen alleen maar groter geworden. Wij willen dat iedereen voldoende inkomen heeft om fatsoenlijk van te leven. Samen kunnen we een beweging bouwen om de rijkdom in Nederland eerlijker te verdelen.

advertenties

Bloemsierkunst De Duinroos
Lenary.nl
goedbegin.eu
Startpagina24.com
Café-Biljart Carillon
LEQUAL Online Marketing